VENDIAFitness

Thomas Morilds Vej 11 - 9800 Hjørring
Tlf.: 51531981 - mail: post@vendiafitness.dk
CVR. 65223511

 

Handelsbetingelser.

Er du under 18 år kan du kun købe medlemskab ved personligt fremmøde i centeret med forældre/værge.

Medlemskab hos VENDIAFitness forudsætter, at man er 13 år eller derover. 13 – 15 årige kan kun træne i receptionens åbningstid. Børn under 13 år, kan optages, dog kun ved træning i følge med forældre.

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan VENDIAFitness forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til VENDIAFitness.
Medlemskortet eller kode modtages i centeret, efter indmeldelse og betaling via nettet.
Misbrug kan medføre bortvisning.

§2 Medlemsbetingelser

VENDIAFitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
PBS medlemskab er knyttet til dine kontooplysninger. Er du under 18 år, skal forældres kontooplysninger anvendes. Disse krypteres efter indtastning. PBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. PBS medlemskabet er gebyrfrit.
Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfristen for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned og skal opsiges inden udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til VENDIAFitness via mail post@vendiafitness.dk.

§5 Prisændringer

VENDIAFitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Fremmøde og tilmelding

til hold kan ske helt op til holdstart på kundecomputeren i centeret. Afmelding kan udelukkende foregå senest 2 timer inden holdstart via internettet eller på kundecomputeren i centeret. Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det 30,00 kr. pr. gang som opkræves automatisk. Der er indført et sms system som udsender en sms hvis man rykker frem på holdet, denne sms er gratis for medlemmet.

§7 Ledige pladser
VENDIAFitness kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle”-princippet.

§8 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, eller aflåses i skabe tilrådighed, idet VENDIAFitness ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af VENDIAFitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. VENDIAFitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11 Ferie

Et medlemskab kan sættes i bero. Dette meddeles via mail og skal godkendes af VENDIAFitness. Dog skal dette gøres inden d. 15 i den pågældende måned. Da betalingen ellers vil være gennemført. PBS medlemskaber kan kun sættes i bero i hele kalender måneder. 12. måneders medlemskaber, kan løbende sættes i bero med minimum 14. dage. Et 12. måneders medlemskab udløber dog automatisk efter 18 måneder.

§12 Hold udbud

VENDIAFitness har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via din konto kan forekomme, skal kontooplysninger stemme over ens med PBS’ database. Kontoen skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kontodata

Ved kontakt til VENDIAFitness kan kontooplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan VENDIAFitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.


 

Nyheder

Køb dit medlemskab online HER

Nu kan du købe medlemskab online og træne med det samme...

læs mere

Sådan gør du - Booking side til hold

Vi har skiftet system og her finder du den nye side til hold booking...

læs mere

© Copyright 2013 - 2015 Vendia Fitness